Z modrimi odločitvami v mladosti vplivajte na svojo prihodnost. Učite se tujih jezikov. Naša šola jih poučuje že 14 let in nudi otrokom v odročnih krajih znanje in druženje.

sola markovec 510Znanje tujih jezikov odpira številna vrata teko v zasebnem kot tudi v poslovnem svetu. To znanje želimo dati tudi otrokom. Pomemben cilj naše jezikovne šole je, da bi imeli otroci enakovredno znanje tujih jezikov kot otroci, ki obiskujejo ljubljansko in postojnsko gimnazijo. Učenje jezikov temelji na prizadevanju, da glede na starostno strukturo otrok le-ti obvladujejo besedišče tujega jezika, znajo slušno in bralno razumevati jezik in ne nazadnje, da znajo pravilno pisati v tujem jeziku.

Učenje tujih jezikov poteka na podlagi uporabe klasičnih in novih metod ter učnih priročnikov. Pri svojem delu predavatelji uporabljajo tudi avdio in video naprave. To pomeni, da otroci poslušajo predavanja učiteljev na klasičen način, rešujejo zastavljene pisne naloge, poslušajo in gledajo avdio in video učne oddaje ter intenzivno vadijo govorjenje, pogovor tujega jezika med seboj in z učiteljem.

Programi tečajev tujih jezikov so zastavljeni tako, da je poudarek na komunikaciji, na gradnji samozavesti in ljubezni do tujih jezikov. Poučujemo angleščino, francoščino, nemščino in italijanščino. Jezikovni tečaji potekajo skozi vse leto, v dveh semestrih. Prvi semester poteka od konec septembra do konec januarja, drugi pa od začetka februarja do konec maja. Semester zaobjema 20 šolskih ur oziroma 15 ur (po 60 minut), enkrat tedensko.

 ODRASLI

Tudi odrasli spoznavajo, da potrebujejo znanje tujih jezikov in to znanje uporabijo v svojo konkurenčno prednost. Odrasli se nam lahko pridružijo pri učenju angleščine, nemščine, francoščine, italijanščine in ruščine. Vpis poteka skozi vse leto. Ko zberemo skupino slušateljev, pričnemo s poukom. Cenik si lahko ogledate tukaj.

 

Poučujemo v Cerknici, Novi vasi, na Rakeku in v Markovcu v Loški dolini.